Het bestuur van de OVP

Een dynamisch clubje ondernemers

De Ondernemersvereniging Princenhage behartigd de belangen van de ondernemers in de wijk. De saamhorigheid van de ondernemers in de wijk is groot, en dat resulteert in ondersteunende activiteiten voor de ondernemers en de ondersteuning van verenigingen en stichtingen die in de wijk actief zijn. Om alles in goede banen te leiden komt het bestuur van de OVP maandelijks samen.

De mensen in het bestuur

Astrid Nouwens | Voorzitter
• Robinson Cruises

Bas Poutsma | Penningmeester
• B-vier Boomspecialist

Ben Sprenkels | Bestuurder
• Don Qui-John Gasterij

Pol van den Bogaert | Bestuurder
• Pol van den Bogaert Bakkerij

Wilt u ook een steentje bijdragen?

Wij zijn altijd op zoek naar ondernemende mensen. Laat ons weten als u ook een steentje bij wilt dragen, op wat voor manier dan ook. U kunt ook eens een vergadering bijwonen om kennis te maken met het bestuur en de ondernemersvereniging.

Neem contact op met de OVP >

“De OVP verbindt,inspireert en activeert”
“Het leukst winkelt u
bij een goede buur”
“Netwerken met uw
goede buur”

Verbinden, inspireren en activeren
Ondernemersvereniging Princenhage